ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за външна техническа помощ за организация и управление на проект “Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово

Публикувано на: сряда, 04 април 2012
Валидно до: четвъртък, 03 май 2012

Изтегли документацията за участие

Публикувано на 22 юни 2012 – СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Договор

Извършени плащания по договор 88-01 / 30.10.2012 г.