ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на строителна механизация и моторни коси“, с четири обособени позиции: Позиция 1 – Доставка на два броя самосвали – втора употреба Позиция 2 – Доставка на два броя самоходни косачки – нови Позиция 3 – Доставка на десет броя моторни коси – нови Позиция 4 – Доставка на един багер – втора употреба

Публикувано на: четвъртък, 05 април 2012
Валидно до: сряда, 09 май 2012

 

Документацията се купува до 02.05.2012 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 09.05.2012 г., 17:00 часа

 

Документацията за участие