ЕДИНОМИСЛИЕТО И ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО – ГАРАНТ ЗА УСПЕХИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

        Дванадесет презентации от различни тематични направления бяха представени на общинския етап на националната конференция „Училището – желана територия на ученика” в Елхово. Конференцията дава възможност да бъдат популяризирани добри практики и иновации в учебно-възпитателната работа, извън-класната дейност в училище,  както  и механизми за осигуряване на оптимални условия за обучение на подрастващите.

          Дванадесет презентации от различни тематични направления бяха представени на общинския етап на националната конференция „Училището – желана територия на ученика” в Елхово. Конференцията дава възможност да бъдат популяризирани добри практики и иновации в учебно-възпитателната работа, извън-класната дейност в училище,  както  и механизми за осигуряване на оптимални условия за обучение на подрастващите.

            Г-н Петър Киров- кмет на община Елхово, приветства участниците в конференцията. Образованието винаги е било приоритет в дейността на общинското ръководство, непрестанни са грижите за подобряване на материално-техническата база за създаване на по-добри условия за учебно-възпитателен процес. Училището трябва да бъде желана територия. Учителите трябва да са удовлетворени от работата си, а нашите деца да ходят с желание и да се връщат щастливи от учебни занятия.  И това може да бъде постигнато с професионализма, високата интелигентност  и сърдечност на учителите. На децата трябва да се създават условия да осъществят себе си, чрез богатството от дейности, които удовлетворяват техните потребности, сподели с присъстващите г-н Киров. Към желанието на учители и ученици да превърнат училището в желана територия, кметът добави и личната си подкрепа. Убеден съм, че ефективното взаимодействие между всички заинтересовани  страни ще доведе до желания резултат – формиране на пълноценни личности с гражданска култура и обществено съзнание. Като  пожела  успешна работа на форума, г-н Киров изрази увереност, че успехите на учениците  ще носят още много поводи за гордост, самочувствие   и увереност  в това, че се работи пълноценно и в правилната посока.

            Особена чест за участниците и организаторите на конференцията оказа доц. Денчийска, която за втори път с удоволствие прие поканата да бъде научен ръководител на конференцията. Днес преподавател в Тракийски университет Стара Загора, г-жа Денчийска е родом от гр. Елхово. Превръщането на училището в желана територия за ученика е дълъг и  продължителен процес.Важни елементи от този процес са ресурсите, с които разполагаме, каза доц. Стефка Денчийска. Пред аудиторията тя пространствено обясни значението на всеки един от тях – социални ресурси, психологически, финансови, научно-технически и технологични, предметно-пространствената среда, педагогически ресурси и синергетични ресурси.

            Присъстващите учители, ученици, съмишленици сред които г-н Богдев от РИО на МОН Ямбол и г-жа Венета Димитрова секретар на община Елхово изслушаха 12 презентации и доклади, обхващащи широк кръг от теми – от здравното образование и  дейността на еко клуб до уменията за изследователска дейност по география и икономика, слънчената система и обектите в нея и др.

            Комисия с председател доц. Денчийска ще номинира участниците в конференцията на регионално ниво.