Проведе се работна среща по проекта „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово”

Кметът на община Елхово г-н Киров участва в работна среща в Европейския център в гр. Одрин, Турция по повод спечеления проект CB16IP008-2009-1-066 „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” по Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Турция.

В срещата взеха участие представители на Одринската асоциация за услуги към населението със седалище и адрес на управление в Република Турция и на Техническия секретарият на Програмата за транс-гранично сътрудничество между България и Турция.

По време на срещата бяха подробно разгледани утвърдените бюджети и документацията по проекта разисквано бе бъдещото съвместно сътрудничество между две страни.

Българската делегация получи поздравления за добре подготвената документация. Имайки в предвид опита на община Елхово в работата по европейски проекти ще подпомага дейността на своя партньор.

Програмата ще стартира през месец май с обучение на екипите от българска и турска страна.

Дейностите по проекта в община Елхово предвиждат инвестиционни мерки свързани с благоустрояване на предпарково и парково пространство – УПИ ², кв. 5 по плана на град Елхово. Територията предмет на проекта е отреден за парк и озеленяване и се намира на запад от централната част на градския парк. Тя представлява спортен комплекс от няколко игрища. Ще се оформят три спортни площадки – за баскетбол, за тенис и за футбол на малко поле, като се възстановят и довършат настилките и пейките. Предвижда се ново осветление, оборудване със спортни уреди, поставянето на нови пейки и нова растителност в три самостоятелни рекреационни къта, разположени в тревната площ до основната алея. Съществуващата пешеходна алея се възстановява, като се предлага обособяването и като велоалея със съответното маркиране. Предвижда се изграждане на  кей за лодки  във връзка с развитието на воден туризъм в общината.