ТУРИСТИТЕ В ЕЛХОВО ДОМАКИНИ НА СЕМИНАР

          Семинар по въпросите на социалния туризъм се продеде на х. Старият мост в община Елхово. Семинарът бе ръководен от изпълнителният секретар на БТС Венцислав Удев.

            Семинар по въпросите на социалния туризъм се продеде на х. Старият мост в община Елхово. Семинарът бе ръководен от изпълнителният секретар на БТС Венцислав Удев.

            Домакинството на туристите от Елхово е избрано като пример за добре поддържана база. В двудневният семинар участваха представители на туристическите дружества от Югоизточна България – Бургас, Ст. Загора, Сливен, Кърджали, Хасково и Ямбол, както и на централното ръководство на туристическия съюз. На семинара бяха обсъдени въпроси, свързани с организацията на туристически дейности с учащи, развитие на допълнителна стопанска дейност като форма на издръжка, стопанисване на хижната база и др.

            Кметът на община Елхово Петър Киров се срещна с г-н Удев по време на пребиваването му в Елхово. Обсъдени бяха възможностите за развитие на туризма в общината, подкрепата на общинското ръководство за развитие на социалния туризъм и участие в съвместни проекти.