Представяне на проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово“ в град Одрин

На 5 октомври в град Одрин бе представен на турската общественост проекта „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово“ по програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция, който бе представен само преди месец в град Елхово.

            На презентацията, която се проведе в парка около град Одрин присъстваха ВрИД кмет на община Елхово г-жа Пепа Кючукова, г-жа Мария Никова, която представи проекта в град Елхово. На събитието присъстваха още високопоставени гости от Турска страна, а именно Валията за област Одрин г-н Гьокхан Сьозер, представител на Министерството на европейските въпроси на Република Турция Ахмед Юджел, както и Тюлай Айвайчичеги – директор на Одринска асоциация за услуги на населението, която бе на представянето на проекта в град Елхово. От българска страна още бе г-н Кирил Гератлиев – главен Директор на Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

            С кратка мултимедийна презентация домакините от Република Турция представиха дейностите, които са заложени по проекта в парка, намиращ се в непосредствена близост до мястото, където бе представен проекта, а именно по поречието на река Марица край град Одрин.

            След самото представяне всички гости имаха възможността да посетят всички места, където има предвидени дейности по трансграничния проект.

            По същият проект има предвидени дейности, които ще се извършат в град Елхово. Те предвиждат инвестиционни мерки свързани с благоустрояване на предпарково и парково пространство (край стария въжен мост), оформяне на три спортни площадки – за баскетбол, за тенис и за футбол на малко поле, като се възстановят и довършат настилките и пейките, предвижда се ново осветление и съответното оборудване със спортни уреди. Растителността около тях се ревизира с цел запазване на годните видове, предвиждат се и нови дървесно-храстови видове, като по този начин ще се оформи съответния подходящ фон, необходим особено за тенис-игрищата. Предвиждат се нови пейки и нова растителност в три самостоятелни рекреационни къта, разположени в тревната площ до основната алея. Съществуващата пешеходна алея се възстановява, като се предлага обособяването и като велоалея със съответното маркиране. Изграждане на кей за лодки във връзка с развитието на воден туризъм в общината.

            Дейностите по тези проекти трябва да приключат до края на 2012 година.