Община Елхово осигури допълнително работни места по НП “ОСПОЗ”

             За изпълнение на дейности за предотвратяване и/или преодоляване на подследствия от тежки зимни условия в аварийни дейности по Национална програма От социални помощи към заетост 2011  община Елхово осигури допълнително 10 работни места. 

            За изпълнение на дейности за предотвратяване и/или преодоляване на подследствия от тежки зимни условия в аварийни дейности по Национална програма От социални помощи към заетост 2011  община Елхово осигури допълнително 10 работни места. 

            Лицата наети за неотложни и аварийни работи  при зимни условия  ще извършват дейности, свързани с  осигуряване на нормална проходимост при зимни  условия на хора и транспортни средства на територията на община Елхово – с.Бояново, с.Гранитово, с.Трънково, с.Кирилово, с.Изгрев, с.Мелница, с.М.Манастир, с.Маломирово, с.Пчела и с.Раздел. Ще се осигурява зимната поддръжка на пътищата от наетите по програмата лица. Приоритетно ще се почиства от сняг централната част на селата, както и всички други улици и тротоари, които ще осигуряват  нормален достъп на хората. При проливни дъждове и обилно снеготопене ще се организират действия за аварийно почистване на участъците от канализационната мрежа, отводнителни и дъждовноприемни шахти за нормалното отводняване на селата и предотвратяване на нежелани последици.

            От месец октомври 2011г. за изпълнение на аварийни дейности са ангажирани вече 25 лица.