Посещение на Обществения съвет за социално подпомагане в Дом за стари хора – с. Чернозем

Днес, 21.06.2012г. в Дома за стари хора – с. Чернозем се проведе среща  на Обществения съвет за социално подпомагане с домуващите и персонала на социалната институция.  Общественият съвет за социално подпомагане бе в състав: инж. Христо Петев – председател, д-р Коста Илчев- заместник председател и членовете Вела Попова, Събка Никова, Михо Михов и Мариана Милева, която запозна гостите със създадената организация по обслужването на потребителите на социалната услуга. Домуващи и персонал споделиха моменти от ежедневието си, както и очакванията за в  бъдеще.

Дом за стари хора – с. Чернозем е специализирана институция предоставяща социална услуга извън обичайната домашна среда на хора, навършили пенсионна възраст за прослужено време и старост, без лежащо болни.

Институцията разполага със сграда на два етажа, като на първия етаж се намират общите помещения – дневна, столова, санитарни възли и сервизни помещения. На втория етаж са разположени  спалните помещения, две бани, санитарни възли и медицински кабинет.

Настанените потребители в Дом за стари хора – с. Чернозем получават следните услуги: почистване на стаи, дневна, столова, пране на спално и лично бельо, гладене. Храна и хранителни продукти получават от Домашен социален патронаж – Елхово. Предоставят се здравни грижи , както и съдействие за консултации със специалисти. Организирането на мероприятия по различни поводи и беседи се извършва от специалиста „Социални дейности”. За домуващите се грижи следният екип: медицинска сестра, кухненски работник, две санитарки, огняр, двама пазачи невъоръжена охрана.

Настаняването се извършва със заповед от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Елхово.  Капацитетът на дома е 16  места, като към момента  15 места са заети.