Стартира изграждането на три спортни площадки и кей за лодки в град Елхово

В началото на месец април започнаха строителните дейности по проект „Създаване на отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” по програма за Трасгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансиран от инструмента за предприсъединителна помощ.

В рамките на проекта ще се извърши благоустрояване на парковото и предпарковото пространство в град Елхово, което обхваща възстановяване на игрище за баскетбол, два тенис корта, едно игрище за футбол на малки врати и монтиране на кей за лодки на брега на река Тунджа за развитие на воден туризъм. С това ще бъде възстановено едно обществено достъпно и използваемо пространство, ще бъде създадена подходяща за спорт и отдих хармонична паркова среда. Предвидено е закупуване на оборудване за спортните площадки, лодки и екипировка за водни спортове. За подобряване на естетическия облик около игрищата и опазването на околната среда ще бъдат засадени дръвчета и храсти.
Фирмата изпълнител бе избрана след проведена процедура, съгласно Практическо ръководство за договорни процедури между трима поканени участника представили оферти.