Продължават дейностите по проекта„Създаване на условия за отдих,спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово”

Дейностите по строително-монтажните работи на трите спортни площадки и кея за лодки в обект „Благоустрояване на парково и предпарково пространство”, осъществявани по проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово” отбелязват сериозен напредък.

Към момента е възстановено електричеството в тази част на парка, залесени са зелените площи в обекта с широколистни и иглолистни дървета, монтирани са нови пейки по алеите (т.нар. „осморка около басейна”) и около игрищата. Около спортните площадки са изградени пътеки от градешки камък. Самите площадки са възстановени и оразмерени, като на този етап за мини-футболното игрище предстои поставянето изкуствена тревна настилка и инсталирането на футболни врати с мрежа. Двата тенис корта и баскетболното игрище ще бъдат бетонирани над трошения камък и ще се монтират спортни уреди. Паркингът, който е в близост до кея също е в процес на изграждане.

При завършването на всички строително-монтажни дейности ще бъдат организирани спортни игри на новоизградените площадки между турски и български ученици и ентусиасти. След представянето на игрищата те ще останат за използване от гражданите и посетителите на град Елхово.