Екипът по проект „И аз имам семейство” проведе информационни срещи

Екипа по приемна грижа към проект „ И аз имам семейство” проведе информационни срещи в селата Лесово, Мелница, Гранитово и в град Елхово: Пенсионерки клуб мъже, Пенсионерски клуб жени „Надежда” и Клуб на хора с увреждания. На срещите бяха разяснени специфичните цели и дейности по проекта, приоритетните групи деца, нуждаещи се от приемна грижа, както и подкрепящите услуги, които ще получават приемните родители. Бяха предоставени информационни материали популяризиращи услугата „Приемна грижа”.

Информация за услугата може да получите на ул. „Калоян” ¹ 13, стая 110, тел. 0478 88107.

Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово. Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.