Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Асфалтови работи по общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Елхово“ по обособени позиции: №1″ОР общинска пътна мрежа“; №2″Асфалтови кърпежи в града и селата“; №3 „Асфалтови кърпежи ул.“Ангел Вълев“

Публикувано на: сряда, 11 юли 2012                     Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: четвъртък, 19 юли 2012                      9003859

Изтегли документацията