ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка багер товарач и два броя самосвали“, с две обособени позиции: Позиция 1 – Доставка на два броя самосвали – втора употреба Позиция 2 – Доставка на един брой багер товарач – втора употреба

 

Публикувано на: понеделник, 06 август 2012               Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 04 септември 2012                          00660-2012-0004

Документацията е достъпна до 28.08.2012 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 04.09.2012 г., 17:00 часа

 

Документация за участие – документацията бе достъпна до 28.08.2012 г., 17:00 часа

 

До всички заинтересовани лица – отговор