Продължава реализирането на дейностите по проект „Облагородяване на централна градска част-град Елхово”

Днес централната градска част на Елхово стана уютно и приветливо място за почивка на жителите и гостите на града след монтирането на новите пейки. Подготвени бяха и укрепващите елементи, на който ще бъдат поставени кашпи с подходящи за сезона цветя.

Дейностите се реализират по спечеленият от община Елхово проект „Облагородяване на централна градска част-град Елхово”, финансиран в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2012г.” обявена в края на месец януари 2012г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Основната цел на проекта е чрез зацветяване, облагородяване и благоустрояване на централна градска част да се подобри състоянието на съществуващата градинка пред православния храм и обекта да се превърне в едно добро място за отмора и условие за създаване на нови контакти.