Продължават дейностите по проекта за облагородяване на централната част на Елхово

След като през изминалите две седмици бяха монтирани новите пейки,  както и саксии с цветя (кашпи) в централната градска част на Елхово, днес приключиха и дейностите по монтиране на нови кошчета за смет.

Дейностите се реализират по спечеленият от община Елхово проект „Облагородяване на централна градска част-град Елхово”, финансиран в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2012г.” обявена в края на месец януари 2012г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Основната цел на проекта е чрез зацветяване, облагородяване и благоустрояване на централна градска част да се подобри състоянието на съществуващата градинка пред православния храм и обекта да се превърне в едно добро място за отмора и условие за създаване на нови контакти.  Следващата дейност по този проект ще бъде зацветяване на градинката пред храм „Св. Димитър” в град Елхово.