13 години – Дом за стари хора в село Чернозем

Един приятен повод -13-тия рожден ден на  Дома за стари хора – с. Чернозем отведе домуващите до женския манастир с аязмо „Успение на Св. Богородица“ край с. Кабиле. От аязмото всички си напълниха вода за здраве и благополучие. Повечето посетители тук са водени от вярата, че аязмото на манастира ще им донесе здраве и дълголетие. Развълнувани и доволни, домуващите посетиха националния археологически резерват Кабиле и модерния археологически музей. След многобройни снимки за спомен, екскурзиантите се прибраха в Дома  уморени, много доволни и благодарни на Община Елхово за съдействието при осъществяването на това пътуване.

Дом за стари хора – с. Чернозем е специализирана институция предоставяща социална услуга извън обичайната домашна среда на хора, навършили пенсионна възраст за прослужено време и старост, без лежащо болни.

Институцията разполага със сграда на два етажа, като на първия етаж се намират общите помещения – дневна, столова, санитарни възли и сервизни помещения. На втория етаж са разположени  спалните помещения, две бани, санитарни възли и медицински кабинет.

Настанените потребители в Дом за стари хора – с. Чернозем получават следните услуги: почистване на стаи, дневна, столова, пране на спално и лично бельо, гладене. Храна и хранителни продукти получават от Домашен социален патронаж – Елхово. Предоставят се здравни грижи, както и съдействие за консултации със специалисти. Организирането на мероприятия по различни поводи и беседи се извършва от специалиста „Социални дейности”. За домуващите се грижи следният екип: медицинска сестра, кухненски работник, две санитарки, огняр, двама пазачи невъоръжена охрана.

Настаняването се извършва със заповед от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Елхово.  Капацитетът на дома е 16  места, като към момента  15 места са заети..