Приключиха дейностите по проект „Облагородяване на централна градска част-град Елхово”

Със зацветяване и облагородяване на градинките около храм „Св. Димитър” приключиха дейностите по проект „Облагородяване на централна градска част-град Елхово”, финансиран в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда-2012г.” обявена в края на месец януари 2012г. от МОСВ и ПУДООС на тема „Обичам природата и аз участвам”.

В рамките на проекта бяха монтирани нови пейки, кошчета за смет и за още по добра визия на централната улица, част от уличното осветление бе облагородено с красиви цветни кашпи.

Основната цел на проекта е чрез зацветяване, облагородяване и благоустрояване на централна градска част да се подобри състоянието на съществуващата градинка пред православния храм и обекта да се превърне в едно добро място за отмора и условие за създаване на нови контакти.