Безплатни мамографски прегледи ще се извършат в Елхово

На 4 октомври от 10.30 часа на централният площад във връзка с изпълнение на дейности2012 г. от Плана за действие за периода 2011г. – 2015г. към Здравната стратегия на Министерство на здравеопазването за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства МБАЛ ”Св.Пантелеймон” АД – гр. Ямбол извършва безплатни мамографски профилактични прегледи на здравно неосигурени жени от ромски произход и на такива със затруднен достъп в населени места от област Ямбол.

Профилактичните прегледи се осъществяват от мобилен мамограф, който ще бъде разположен на централният площад пред сградата на община Елхово.

За повече информация на телефон 046/ 682 234