За 4-та година община Елхово осигури предоставянето на услугата „Обществени трапезарии“

От 1 октомври започна предоставянето на социалната услуга „Обществени трапезарии”, който ще обхване периода от 1-ви октомври 2012 г. до 30-ти април 2013 година. Основната цел на проекта е да се осигури помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в нашата страна.

Г-жа Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово посрещна потребителите на услугата с „Добре дошли” и сподели, че за четвърта поредна година общинското ръководство успява да предоставя тази така необходима услуга, като всеки потребител получава топъл обяд.

За община Елхово 35 души ще използват предоставената услуга, като 12 от тях са деца. Всеки работен ден от 11.00 до 12.00 часа те ще получават супа, основно ястие и хляб.

  • постоянно действаща комисия      ще извърши подбор на бенефициентите от следните целеви групи:
  • лица и семейства на месечно      подпомагане с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
  • лица с доказана липса на      доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • самотно живеещи лица и      семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за      инвалидност, наследствени пенсии;
  • скитащи и бездомни лица и      деца.

Община Елхово като доставчик на социалната услуга „Обществени трапезарии” спечели конкурс, обявен от МТСП през 2009 година. Тя вече има натрупан опит и е доказала ефективност при реализирането на дейностите по проекта, които се мониторират от Министерството на труда и социалната политика, Фонд„Социална закрила” и Агенцията за социално подпомагане.