Входирани проекти на Община Елхово към МИГ-Елхово

Реализирани проекти :

„ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ И СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ“ – ГРАД ЕЛХОВО“

„ПОДОБРЯВАНЕ ОБЛИКА И СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПЛОЩАД „ХРИСТО БОТЕВ” В ГРАД ЕЛХОВО“

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ В БЛИЗОСТ ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ГОЛЕМИ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО“

„ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ В ГРАД ЕЛХОВО“

„СЪЗДАВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЕКСПОЗИЦИИ В УНИСОН СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ПРАКТИКИ, ЧРЕЗ НОВО ПРОСТРАНСТВЕНО ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ“

“ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО ДО ОБЩИНСКИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДИТЕ НА КМЕТСТВАТА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО”

“ОБНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНАТА НАСТИЛКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД  ЕЛХОВО”

“ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА, ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО”

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПОД 800 ДУШИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО“

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ДО КУЛТУРНИ УСЛУГИ В СЕЛАТА БОЯНОВО, КИРИЛОВО, МАЛОМИРОВО, РАЗДЕЛ И ЛЕСОВО“

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ДО СПОРТНИ УСЛУГИ“

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЕЛАТА ЛЕСОВО И МАЛЪК МАНАСТИР, ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ“

“ПОДОБРЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО, ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЕЛХОВО”