„Зацветяване и благоустрояване на централните части в с. Бояново, с. Кирилово, с. Лалково, общ. Елхово

Стойност на проекта: 6425 лв.

Период на изпълнение от 14.06.2011г. до 23.10.2011г.

Местонахождение на инвестицията:  Избраният обект се намира в селата Бояново, Кирилово и Лалково, Община Елхово”

Основни цели на проекта: Основната цел на проекта е да се почистят и зацветят добре оформени цветни лехи в централните части на селата Бояново, Кирилово и Лалково и залесят зелени площи с иглолистни видове.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: С реализирането на проекта ще се създадат по-добри условия за екологичен и социален живот на населението. Дейностите предвидени са:

 1. Почистване на терените, изкореняване на съществуваща растителност /саморасли храсти и плевели/, прекопаване и изхвърляне на отпадъците;
 2. Наторяване на почвата;
 3. Оформяне, насипване на хумусна почва и нейното разстилане, финно подравняване на терените и засаждане на подходящи за сезона цветя;
 4. Поставяне на кошчета за смет;
 5. Поставяне на пейки.

Постигнати резултати:

 1. Почистване      на терените, изкореняване на съществуваща растителност /плевели/, прекопаване      и изхвърляне на отпадъците;
 2. Подравняване      на терените, товарене и превоз на хумусна почва;
 3. Зацветяване на цветни      площи -доброволен труд;
 4. Залесяване на      иглолистни видове;
 5. Поставяне      на кошчета за смет – 7 бр
 6. Поставяне      на пейки – 7 бр

 

Повече за проекта…