Заповеди на кмета

Заповеди на кмета


Заповед за образуване на избирателна секция в МБАЛ

[Дата на публикуване – 25 октомври, 2019 година]

Заповед за образуване на подвижна избирателна секция

[Дата на публикуване – 14 октомври, 2019 година]

Заповед агитационни материали

[Дата на публикуване – 02 септември, 2019 година]

Заповед за образуване на избирателни секции

[Дата на публикуване – 02 септември, 2019 година]

Заповед за обявяване на избирателните списъци

[Дата на публикуване – 02 септември, 2019 година]