Заповеди относно Корона вирус

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО № РД-150/ 09.03.2020 ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСИЛЕНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ЗАПОВЕД № РД – 188/ 20.03.2020 г. относно посещенията в административните сгради на Общинска администрация, както и на паркове, спортни и детски площадки, читалища и музеи на територията на населените места в община Елхово.

ЗАПОВЕД № РД – 201/ 24.03.2020 г. относно използването на всички кафе – автомати и други вендинг машини, разположени в общински, държавни и частни терени, както и в сгради – собственост на частни физически и юридически лица и търговски дружества на територията на населените места в община Елхово.

ЗАПОВЕД № РД – 203 / 25.03.2020 г. относно дейностите по погребване в гробищният парк на територията на Община Елхово.

ЗАПОВЕД № РД – 204 / 25.03.2020 г. относно собствениците и управителите на хранителните магазини и аптеките в гр. Елхово, които да не допускат лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден. 

ЗАПОВЕД № РД – 271 / 23.04.2020 г. относно сключване на граждански бракове в обредната зала община Елхово и в кметствата на територията на общината.

ЗАПОВЕД № РД – 277/ 27.04.2020 г. относно разрешение на посещенията в градски парк Елхово при стриктно спазване на противоепидемичните мерки и ограничения в заповедта на министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД № РД – 287/ 04.05.2020 г. относно отмяна на забраната за ползването на кафе-автомати и други вендинг машини, разположени в общински, държавни и частни терени, както и в сгради собственост на частни физически и юридически лица и търговски дружества на територията на населените места в община Елхово, регламентирана в моя заповед № РД-201/ 24.03.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 307/ 15.05.2020 г. относно обявяване на извънредна епидемична обстановка с оглед разпространението на COVID-19 на територията на страната от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 319/ 20.05.2020 г. относно изменение на ЗАПОВЕД № РД – 271 / 23.04.2020 г. за сключване на граждански бракове в обредната зала община Елхово и в кметствата на територията на общината.

ЗАПОВЕД № РД – 321/ 21.05.2020 г. относно възобновяване дейността на детските градини на територията на община Елхово, считано от 01.06.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД – 345/ 01.06.2020 г. относно изменение на ЗАПОВЕД № РД – 307 / 15.05.2020 г. за организирането и провеждането на тренировъчна дейност по борба от картотекирани състезатели на „Спортен клуб по борба „Стефан Караджа“ – Елхово“.

ЗАПОВЕД № РД – 492/ 20.08.2021 г. относно засилени противоепидемични мерки на територията на община Елхово.