Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот