Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка