2020 ОС

РЕГИСТЪР   З П К О Н П И  чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 – 2020 год.

 

Вх.

Дата Т. 4 Т. 2.І Т. 2.ІІ Публична длъжност Име и фамилия
1. 12.05.2020   + + кмет на с. Маломирово Мара  Калчева
2. 13.05.2020   + + управител МИГ Елхово-Болярово Даниела Минкова
3. 13.05.2020   + + кмет на с. Лесово Димитър Бившев
4. 14.05.2020   + + кмет на с. Пчела Георги Хаджиев
5. 14.05.2020   + + кмет на с. Малък манастир Киро Хаджиев
6. 15.05.2020   + + управител МЦ 1 – Елхово д-р Стоян Габров
7. 15.05.2020   + + кмет на с. Изгрев Сашо Ангелов
8. 19.05.2020   + +  кмет на с. Гранитово Христо Гечев
9. 19.05.2020   + + кмет на с. Бояново Веселина Пехливанова