Заповеди на кмета

Заповед за образуване на избирателни секции

[Дата на публикуване – 17 май, 2021 година]

Заповед за обявяване на избирателните списъци

[Дата на публикуване – 17 май, 2021 година]

Заповед за агитационни материали

[Дата на публикуване – 27 май, 2021 година]

Заповед за образуване на избирателна секция в МБАЛ

[Дата на публикуване – 08 юли, 2021 година]