СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРАНСПОРТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка с Решение № 237-НС/ 16.06.2021 г. на ЦИК, общинска администрация Елхово уведомява гражданите на община Елхово:

  1. За гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването е определена изборна секция № 002, находяща се на пл. Христо Ботев № 4, гр. Елхово. При изразено тяхно желание да гласуват в изборния ден е осигурен транспорт.
  2. Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 11.07. 2021 г. могат  да се подават на телефон: 0478/88004 и в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Елхово, с адрес: гр. Елхово,   ул.“Търговска“ № 13:

          – от 05.07.2021 г. до 09.07.2021 г. от 9.00 ч. до 16.30 ч.;

  1. Заявки за ползване на транспорт за гласуване в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в изборния ден могат да се подават на телефон: 0478/88004, от 9.00 ч. до 18.30 ч.;