Режим 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници