Община Елхово с одобрен социален проект “Помощ в дома за достоен живот”

Община Елхово получи одобрение на проект “Помощ в дома за достоен живот”, по процедура BG051РО001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.1: „Социално … Прочети още »