ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ОТКЛИКНА НА НУЖДАТА ОТ ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО

Намаляване броя на лицата с увреждания, настанени в специализираните институции и създаване на условия за тяхната социално включване; подобряване качеството на живот на хората с увреждания и на тежко болни … Прочети още »

ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕЛХОВО

   Седемдесет и седем потребители от района на община Елхово продължават да ползват през месец март 2014 година услугите на Звеното за социални услуги в домашна среда. Одобрените кандидати – … Прочети още »

ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕЛХОВО

Обслужените от началото на проекта до месец февруари 2014г. са общо 101 потребители от община Елхово. Това са предимно – възрастни хора които са в частична или пълна невъзможност за … Прочети още »

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

През месец януари 2014 г. продължава същинското предоставяне на комплекс от почасови социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот”. … Прочети още »

ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” В ОБЩИНА ЕЛХОВО

През месец декември 2013г. са сключени договори с 9 нови потребители от община Елхово да ползват услугите на Звеното за социални услуги в домашна среда, така броя на потребителите на … Прочети още »

БЛАГОДАРНОСТИ ПО ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

В администрацията на община Елхово е получено благодарствено писмо, което оценява положително изпълнението на проекта „Помощ в дома за достоен живот”. На 01 април 2013 г. кметът на община Елхово … Прочети още »

НАБИРАМЕ ОТНОВО ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

На 14 октомври община Елхово стартира ново набиране на документи за потребители на почасовите социални услуги за лична помощ, социално включване и комунално битови дейности.  Проектът стартира през януари тази … Прочети още »

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

          През месец септември 2013 г. общо 81 потребители са ползвали комплекс от почасови социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за … Прочети още »

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

           През месец август 2013 г. продължава същинското предоставяне на комплекс от почасови социални услуги в домашна среда по проекта на община Елхово BG051PO001- 5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен … Прочети още »

ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ОТКЛИКНА НА НУЖДАТА ОТ ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО

             82 потребители от района на община Елхово продължават да ползват през месец юли 2013 година услугите на Звеното за социални услуги в домашна среда. Одобрените кандидати – възрастни, хора … Прочети още »