ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »

ОБЯВА

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.06-0088-С-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по … Прочети още »

СЪОБЩЕНИЕ

От 01.02.2011г. до 09.02.2011г., включително, община Елхово осигурява възможност за електронно преброяване. Желаещите могат да ползват услугата всеки работен ден от 08:00ч. до 17:00ч., в Центъра за услуги и информация … Прочети още »

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Икономическо развитие

С П И С Ъ К на  допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел  “Икономическо развитие” Настоящият списък е изготвен в изпълнение на чл.21 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите … Прочети още »

С П И С Ъ К на не допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел “Икономическо развитие”

С П И С Ъ К   на не допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел  “Икономическо развитие” Настоящият списък е изготвен в изпълнение на чл.21 ал.1 от Наредбата за провеждане на … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския … Прочети още »

ОБЯВА

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и заповед N РД-7/07.01.2011 община Елхово обявява … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 “Подай ръка на човек в беда” О Б Я В Л Е Н И Е   Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на … Прочети още »