О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-268от 03.05.2022 год. на кмета на община Елхово е разрешено на Светлин … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-267 от 03.05.2022 год. на кмета на община Елхово  е разрешено на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-266 от 03.05.2022 год. на  кмета на община Елхово е разрешено на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № РД-265 от 03.05.2022 год. на  кмета на община Елхово е разрешено на … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел “ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО” при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че   със заповед № РД – 237 от 21.04.2022 год. на кмета на община Елхово е … Прочети още »

Изменение и допълнение на Наредба № 1 и Наредба № 7

С решение № 312/28/4/ от 14.04.2022 г. Общински съвет – Елхово прие  изменение и допълнение на  Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната … Прочети още »