О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № РД-948 от … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № РД-946 от … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-1178/2/ от 12.12.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-1055/2/ от 12.12.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-1119/2/ от 12.12.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е № 94-02- 1240/1/ от 11.12.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община  Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

  О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-1213/1/ от  07 .12.2023 г.   Отдел ТСУС при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за … Прочети още »

Продължава процедурата за набиране на документи и определяне на съдебни заседатели за мандат 2023-2027 г.

С решение № 7/2/6/ от 28.11.2023 г. Общински съвет – Елхово определи срок до 20 декември 2023 г. за подаване на документи за попълване на списъка на кандидатите за съдебни … Прочети още »