О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-337 /1/ от  22 .04.2024 г. Отдел ТСУС при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПР на  УПИ  VІ-11  и УПИ VІІ-11, кв.2  … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-337 /1/ от  22 .04.2024 г. Отдел ТСУС при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПРЗ на  УПИ УПИ VІ-33 , УПИ VІІ-32 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-319 /1/ от  18 .04.2024 г. Отдел ТСУС при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПР на  УПИ ІІ-1734., кв.88  по ПРЗ на … Прочети още »

Окончателно класиране от проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Елхово /ЦПЛР-ОДК/ и съгласно Протокол от 16.04.2024 г. за резултатите от провеждане … Прочети още »

Окончателно класиране от проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Детска градина „Надежда“

Във връзка с проведен конкурс за длъжността „Директор“ на Детска градина „Надежда“ и съгласно Протокол от 16.04.2024 г. за резултатите от провеждане на конкурсната процедура, комисията класира участвалите кандидати както следва: … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-237(2) от 10.04.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед № … Прочети още »

С П И С Ъ К с допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап от конкурса за длъжността „Директор“ на Детска градина „Надежда“

Допуснати до втори етап от конкурса кандидати: Детелина Михова Станка Хаджиева Мария Куртева   Вторият етап от конкурса с допуснатите кандидати ще се проведе на 16.04.2024 год. (вторник) от 10.00 … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№: 94-02-17(2) от 04.04.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№: 94-02-106(2) от 09.04.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед … Прочети още »