О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-232/1/ от 02.03.2023 г. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен проект … Прочети още »

От 01.03.23 г. до 10.03.23 г. може да се подават заявления по открита процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

ОБЩИНА ЕЛХОВО  обявява, че  във връзка с  чл.37и от ЗСПЗЗ и открита процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ, желаещите собственици или ползватели на животновъдни … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Я

О Б Я В Л Е Н И Е №­­­­­­ 94-02-109/2/ от 27.02.2023 год. Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129 ал.2 от Закона за … Прочети още »

Базар за мартеници

Базар за мартеници „Да сме живи, здрави и засмени с мартенички бели и червени“ По повод Първи март – празникът на мартениците и пролетта, свързан с Баба Марта и обичая … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-172/1/ от 17.02.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво в община Елхово, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е №94-02-1108(2) от 09.02.2023   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство … Прочети още »

Открит обществен достъп до информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

О Б Я В Л Е Н И Е           На основание чл.6, ал.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 94-02-143/1/ от 07.02.2023 г.   Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен … Прочети още »

Заповед № ПО-09-450-6/ 02.02.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол

С Заповед № ПО-09-450-6/02.02.2023 г. се определя ползване на имоти с НТП полски пътища и канали, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп и не функционират през стопанската … Прочети още »