ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за Център за настаняване от семеен тип” по Обособена позиция 1: „Доставка на обзавеждане” Обособена позиция 2: „Доставка на кухненско оборудване, бяла и черна техника”

Публикувано на: вторник, 09 юли 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 06 август 2013                00660-2013-0006

Документацията е достъпна до 30.07.2013 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 06.08.2013 г., 16:30 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 30.07.2013 г., 16:30 часа

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Асфалтови работи по общинските пътища и уличната мрежа на територията на община Елхово“ по обособени позиции: № 1 „ОР път ІV – 70064 Трънково“ и №2 „Асфалтови кърпежи в града и селата“

 

Публикувано на: вторник, 18 май 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 16 юли 2013                        00660-2013-0005

Документацията е достъпна до 09.07.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 16.07.2013 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията  – Документацията бе достъпна до 09.07.2013г.,17:00 часа

 

Разяснение по документацията  (1)  [ Дата на публикуване – 05 юли, 2013 година ]

 

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Канализация на ул.”Кара Кольо” и ул.”Марица”гр. Елхово”

Публикувано на: четвъртък, 06 юни 2013                            Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: четвъртък, 04 юли 2013                                      00660-2013-0004

Документацията е достъпна до 27.06.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 04.07.2013 г., 17:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 27.06.2013 г., 17:00 часа

 

Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Реконструкция водопровод ул.”3-ти март” от ул.”Победа” до пл.”Хр.Ботев”

Публикувано на: понеделник, 27 май 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеденик, 24 юни 2013                        00660-2013-0003

Документацията е достъпна до 17.06.2013 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 24.06.2013 г., 17:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 17.06.2013 г., 17:00 часа

Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала в гр.Елхово”

Публикувано на: понеделник, 15 април 2013          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, 22 април 2013                  9014422  Документацията е достъпна до 22.04.2013 г. Оферти се подават до 23.04.2013 г., … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В ГР. ЕЛХОВО, ОБЩИНА ЕЛХОВО”

Публикувано на: понеделник,01 април 2013          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник,08 април 2013                   9013866 Документацията е достъпна до 08.04.2013 г. Оферти се подават до 09.04.2013 г., 17:00 … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и служба „Социални дейности“„

 Публикувано на: сряда, 27 март 2013          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 11 април 2013        9013657 Документацията е достъпна до 11.04.2013 г. Оферти се подават до 12.04.2013 г., 12:00 … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани формуляри за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и служба „Социални дейности

 Публикувано на: сряда, 27 март 2013          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 17 април 2013                9013658

Документацията е достъпна до 17.04.2013 г.

Оферти се подават до 18.04.2013 г., 12:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 17.04.2013 г.

Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация, Общинска просвета и Служба „Социални дейности“”

Публикувано на: сряда, 27 март 2013          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 11 април 2013        9013655 Документацията е достъпна до 11.04.2013 г. Оферти се подават до 12.04.2013 г., 12:00 … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на съоръженията за улично осветление на територията на община Елхово”

Публикувано на: сряда, 13 март 2013          Уникален код в регистъра на АОП:  Валидно до: сряда, 20 март 2013                   9013108 Документацията е достъпна до 20.03.2013 г.  Оферти се подават до 22.03.2013 г., 17:00 … Прочети още »