ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ: „Обновяване на тротоарната настилка на уличната мрежа в гр.Елхово”

Идентификационен номер на обществената поръчка № ОП-2014-0002 Публикувано на: вторник, 30 септември 2014г.       Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 30 септември 2014г.                   00660-2014-0016 Оферти се … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово за учебната 2014/2015г. по две обособени позиции: Позиция № 1: Доставка на топъл обяд за учениците от първи до осми клас на целодневно обучение в ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово, участници в проект BG 051РО001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Позиция № 2: Доставка на закуски за учениците от първи до четвърти клас в ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово”

Публикувано на: понеделник, 29 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 08 октомври 2014                                  9034112 Документацията е достъпна до … Прочети още »

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Извършване на строителен надзор по проект „Благоустрояване на централно площадково пространство, част от пешеходната зона на град Елхово и основен ремонт на ул.”Трети март””

Публикувано на: сряда, 24 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 02 октомври 2014                         9033929 … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност и състоянието на сградите на кметствата по селата Чернозем, Лалково, Жребино и Пчела“

Публикувано на: сряда, 17 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 24 септември 2014                      9033752 Документацията е достъпна до 24.09.2014 г. Оферти се подават до 29.09.2014 … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на рекламно информационни табла за община Елхово”

Идентификационен номер на обществената поръчка № ОП-2014-0001 Публикувано на: вторник, 16 септември 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 07 октомври 2014                      00660-2014-0015 Оферти … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на детски площадки в квартал 24 и квартал 89 по ПРЗ на гр.Елхово“

Публикувано на: понеделник, 15 септември 2014        Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: вторник, 23 септември 2014                     … Прочети още »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ”

Публикувано на: четвъртък,28 август 2014                         Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 18 септември 2014,16:00 часа … Прочети още »

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:“Основни ремонти и изграждане“ по обособени позиции: №1″ОР ІV–то класен път JAM 2025 Славейково – Лалково“; №2 “ОР ул.”Ж.Петков ос.т.241 до ос.т.322”, Асфалтови кърпежи в града и Асфалтови кърпежи в селата”; №3 “Изграждане паркинг на пл.”Христо Ботев”

Публикувано на: четвъртък,14 август 2014       Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: четвъртък, 04 септември 2014                     00660-2014-0013 … Прочети още »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Основен ремонт на площад “Христо Ботев” – гр.Елхово”

Публикувано на: сряда, 13 август 2014                  Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: сряда, 03 септември 2014           … Прочети още »

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект:основен ремонт на площад «Христо Ботев» -гр.Елхово”

Публикувано на: понеделник, 30 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП: Валидно до: понеделник, 07 юли 2014                      9031534 Документацията е достъпна до 07.07.2014 г. Оферти се подават до 08.07.2014 … Прочети още »