ИЗДАВАНЕ И ЗАВЕРКА НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ЗА АВТОБУСИ, ОБСЛУЖВАЩИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

Необходими документи :

  • Заявление свободен текст
  • Копие от сключен договор с възложителя
  • Маршрутно разписание

Такса: няма

Срок за изпълнение: 13 дни