ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Нормативно основание:

Наредба на Общински съвет-Елхово

Необходими документи:

Такса:      такса на кв.м. за ден:

I зона – 1.80 лв.

II зона – 1.60 лв.

III зона и селата – 1.40 лв.

Срок за изпълнение:  7 дни