Отвориха ценовите предложения за изграждане на нов ЦНСТ в Елхово

img_2251[1]На 15 януари бяха отворени пликовете с техническата документация по обществена поръчка с предмет “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”. Днес в голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово, както и представители на фирмите участници в обществената поръчка се отвориха пликовете с ценовите предложения. В първият етап пет фирми се състезаваха, да отварянето на ценовите предложения бяха допуснати четири фирми: “СУПЕРСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Ямбол, Консорциум “СТРОЙКОНСУЛТ ЯКОБСЕН” ДЗЗД гр. Сливен, “Инфрастой – инженеринг” ООД гр. Ямбол и “ПОЛИССТРОЙ” ЕООД гр. Ямбол. До този момент и четирите кандидата са оценени от комисията с максималният възможен брой точки – 20.

Комисията днес бе в пълен състав: Председател на комисията е Пепа Кючукова – зам. кмет на община Елхово и членове – Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово, Даниела Трендафилова – старши юрисконсулт, Ана Георгиева – гл. счетоводител и Елена Вълкова – гл. специалист.

Ценови оферти: СУПЕРСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Ямбол – 444 871 лв Консорциум “СТРОЙКОНСУЛТ ЯКОБСЕН” ДЗЗД гр. – 501 885 лв. “Инфрастой – инженеринг” ООД гр. Ямбол – 506 182 лв. “ПОЛИССТРОЙ” ЕООД гр. Ямбол – 479 073 лв.

Комисията трябва да приключи своята работа най-късно до 15 февруари 2013 година.