Проведе се обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг

img_9010Днес от 17:30 часа в гр. Елхово в сградата на ул.”Търговска” N 63, етаж 3, зала на Европейски информационен център се проведе обществено обсъждане за поемането на дългосрочен общински дълг за оборотни сресдства за изпълнение на проект “Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово” по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 година. Проектът включва извършване на основни ремонти на улици “Александър Стамболийски” от бензиностанцията до автоспирката на ЗЕАЧ (завод „Елпром”), “Александър Стамболийски” от ул. “Царибродска” до обходен път Юг, както и основен ремонт на ул. “Победа” от ул. “Пирин” до ул. “П. Д. Петков”.

Както вече Ви бяхме съобщили на 08.10.2010 година в град София бе сключен Договор N 28/322/00374 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и община Елхово за изпълнение на посочения проект. Общата стойност на проекта е 1 929 888лв. без ДДС, като половината от тази сума 964 944лв. е получена от Разплащателна агенция по извънбюджетна сметка на община Елхово на 27 Дек 2010г. Необходимо е финансово осигуряване на останалата част от проекта, както и разходите за ДДС на тези суми.

Необходимата сума за пълното обезпечаване на този проект е 1 350 921,60лв. За целта община Елхово ще кандидатсва пред „Фонда за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД”. Фонд ФЛАГ е създаден за подпомагане на общините в различни аспекти, свързани с усвояването на средства с проекти по всички европейски фондове и оперативни програми.

В предвид скромния бюджет на община Елхово, който е в порядъка само на около три пъти по-голям от сумата за този проект за една календарна година, както и това че собствените приходи на община Елхово са около 1 500 000лв, става ясно, че община Елхово е непосилна да финансира този проект със собствени средства и именно за това единственият логичен ход, които общинска администрация предприема е кандидатстване за заем с цел осигуряване на пълното финансово обезпечаване на проекта, което е и едно от условията на стартиране на проекта.

На дебата гражданите на Елхово бяха запознати с условията и рисковете, които би предприела община Елхово с тази своя постъпка. Стана ясно, че лихвата на заема за който ще кандидатстваме, според специалисти в общинска администрация Елхово ще е в рамките на около 50 000лв и реално това ще е в крайна сметка тежестта, която община Елхово ще поеме при успешно завършване на проекта, тъй като за погасяване на сумите по заема ще се използват средства по междинните и крайните плащания по проекта при евентуалното негово успешно завършване.

След представянето на проекта от кмета на община Елхово г-н Петър Киров, всички гости имаха възможност да зададат своите въпроси свързани с проекта и заема, за които най-вероятно ще се кандидатства. По време на дебата се размениха няколко остри реплики между граждани дошли на дебата, които имаха определено различни позиции дали взимането на заем би било полезно или не за града ни. В крайна сметка сред почти всички изказали се граждани надделява мнението, че това е една наистина добра и правилна стъпка на общинска администрация Елхово, както и проект от който община Елхово има нужда с цел подобряване на основните пътни артерии на града ни.

В крайна сметка решението дали това ще се случи или не ще вземат общинските съветници, понеже те ще трябва да гласуват дали община Елхово ще кандидатства за този заем или не. Г-н Петър Киров ясно заяви, че той не би разписал заповед за стартиране на процедурата ако няма пълно финансиране на проекта преди неговото започване.

Утре се свиква заседание, на което най-вероятно г-н Петър Киров ще внесе допълнителна точка към дневния ред за разглеждане на това дали ще се вземе заем или не. Разбира се първо е необходимо общинските съветници да приемат с гласуване дали изобщо да се разглежда тази точка или не. Ако това не се случи най-вероятно тази точка ще се разгледа на следващото редовно заседание на местния парламент.

Дейности от подобен характер не са извършвани в Елхово през последните 20 години. Мащабният проект решава натрупани с годините проблеми за елховлии и особено за водачите на превозни средства. Изпълнението на проекта ще подобри не само инфраструктурата и облика на града, но и ще повиши качеството на живот на неговите жители и гости.