ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Закупуване на обзавеждане за читалище „Развитие” град Елхово”

Публикувано на: петък, 25 април 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 16 май 2014                          00660-2014-0008

Документацията е достъпна до 16.05.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 23.05.2014 г., 17:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 16.05.2014 г., 17:00 часа

Съобщение за отваряне на ценови оферти  [ Дата на публикуване – 12 юни, 2014 година ]

Извършени плащания по договор 88-01/25.07.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 88-01/25.07.2014г.