Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция водопровод ул.”Ж.Петков” от ос.т.241 до ос.т. 322” гр. Елхово

 

Публикувано на: петък, 09 май 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 16 май 2014                    9029063

Документацията е достъпна до 16.05.2014 г.

Оферти се подават до 19.05.2014 г., 17:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 16.05.2014 г.