Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на детските и социални заведения”

Публикувано на: вторник, 27 май 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: вторник, 10 юни 2014                   00660-2014-0009

Документацията е достъпна до 10.06.2014 г., 16:00 часа

Оферти се подават до 10.06.2014 г., 16:00 часа

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 10.06.2014 г., 16:00 часа