Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на основен ремонт на НЧ “Развитие”, гр.Елхово”

Публикувано на: сряда, 25 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 02 юли 2014                     9031191

Документацията е достъпна до 02.07.2014 г.

Оферти се подават до 03.07.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 02.07.2014г.

Извършени плащания по договор 105-02/18.08.2014г.