ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Създаване на минерализовани ивици и лесокултурни прегради”

Публикувано на: петък, 27 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 21 юли 2014       00660-2014-0011

Документацията е достъпна до 21.07.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 28.07.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 21.07.2014 г., 17:00 часа

Съобщение за отваряне на ценови оферти  [ Дата на публикуване – 29 юли, 2014 година ]

Извършени плащания по договор 99-01/11.08.2014г. и договор 100-01/11.08.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 99-01/11.08.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 100-01/11.08.2014г.