Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Подготовка на доклад за предварителна оценка за съответствие, както и комплексен доклад за оценка на съответствие на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“

 

Публикувано на: петък, 27 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: петък, 04 юли 2014                     9031354

Документацията е достъпна до 04.07.2014 г.

Оферти се подават до 07.07.2014 г., 10:00 часа

 

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 04.07.2014 г.

Извършени плащания по договор 118-02/25.09.2014г.