Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска за проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово“

Публикувано на: понеделник, 30 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 07 юли 2014                      9031489

Документацията е достъпна до 07.07.2014 г.

Оферти се подават до 08.07.2014 г., 10:00 часа

 

Изтегли документацията– документацията бе достъпна до 07.07.2014 г.

Извършени плащания по договор 107-02/20.08.2014г.