Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект:основен ремонт на площад «Христо Ботев» -гр.Елхово”

Публикувано на: понеделник, 30 юни 2014          Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: понеделник, 07 юли 2014                      9031534

Документацията е достъпна до 07.07.2014 г.

Оферти се подават до 08.07.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 07.07.2014 г.

Извършени плащания по договор 104-02/ 18.08.2014 г.