Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Основен ремонт на площад “Христо Ботев” – гр.Елхово”

Публикувано на: сряда, 13 август 2014                  Уникален код в регистъра на АОП:

Валидно до: сряда, 03 септември 2014                     00660-2014-0012

Документацията е достъпна до 03.09.2014 г., 17:00 часа

Оферти се подават до 10.09.2014 г., 17:00 часа

 

Изтегли документацията – документацията бе достъпна до 03.09.2014 г., 17:00 часа

Съобщение за отваряне на ценови оферти  [ Дата на публикуване – 12 септември, 2014 година ]

Извършени плащания по договор 120-01/30.09.2014г.

Гаранция за изпълнение по договор 120-01/30.09.2014г.